Projekti

Sveobuhvatan
pristup


Pri sudjelovanju u investicijskim projektima uvijek nastojimo sagledati cjelovitu sliku objekta u izgradnji te svoje radove uskladiti kako s potrebama investitora tako i s potrebama ostalih izvodaca na objektu.

U dosadašnjem radu tvrtke odradili smo veliki broj projekata u industrijskim, višestambenim i obiteljskim objektima. Na zadovoljstvo naših kupaca uspješno smo izveli ili izvodimo sljedece radove:Radovi u tijeku

 • NEXE - Betonara Torcec - elektro instalacije, vodovod i kanalizacija
 • Djecji Vrtic Fodrovec - III. Faza - elektroinstalacije, strojarske instalacije, vodovod i
  • kanalizacija
 • Dom zdravlja KKŽ - Rekonstrukcija centralnog grijanja u Durdevcu
 • Izgradnja sportske dvorane Sveti Petar Orehovec - strojarske instalacije
 • Muzej grada Koprivnice - energetska obnova - elektro instalacije
 • Zubak Grupa - Uredjenj Orxy call centra - elektro instalacije
 • Osnovna škola Podolice - Koprivnica - elektroinstalacije, strojarske instalacije
 • Porsche Jankomir - Dogradnja lakirnice - elektroinstalacije, strojarske instalacije
 • Podravk d.d. - Pogon Varazdin - Rekonstrukcija pogona za preradu voca i povrca -
  • hale za liniju Aseptic i Squeeze
 • Podravk d.d. - Pogon Varazdin - REKONSTRUKCIJA TRAFOSTANICE
 • Izgradnja sportske dvorana OŠ "Grigor Vitez" Sveti Ivan Žabno - Strojarski radovi
 • Obrtnicak škola koprivnica - Dogradnja - Strojarski radovi
 • Izgradnja sportske dvorana Rasinja - Strojarske instalacije
 • TOMI PHARM - Zagreb - Izgradnja poslovne zgrade - elektroinstalacije, strojarske instalacije,
  • vodovod i kanalizacija
 • Izgradnja Župnog dvora u Zrinskom Topolovcu - elektroinstalacije, strojarske instalacije,
  • vodovod i kanalizacija

Izvedeni radovi


 • Izgradnja i opremanje Posjetiteljskog centra ''Durdevackih pijesaka'' (poslovna zgrada)
 • MUP - Cakovec - Ventilacija blagavaone i šalter sale
 • Uredenje poslovnog prostora Trg A. Nemcica 1, Križevci
 • Izgradnja sportske dvorane Križevci
 • Školsko sportska dvorana Osnovne škole Duro Ester u Koprivnici
 • Podravka d.d.- PRC - IZGRADNJA VANJSKIH OBJEKATA I UREDENJE OKOLIŠA - strojarske
  • instalacije
 • Igma d.o.o. - Mobilno postrojenje za drobljenje i sijanje - elektro instalacije, upravljanje
 • Pobis d.o.o. - izgradnja gospodarsko poslovne gradevine- elektroinstalacije, strojarske
  • instalacije, vodovod i kanalizacija
 • METSS uređenje trgovina - Gortanova, Trnovec, Cerje Tužno, Ladanje - elektro instalacije
 • Danica, mesna industrija - Rekonstrukcija toplinske podstanice -strojarske instalacije,
  • automatska regulacija
 • Izgradnja djecjeg vrtica Sveti Petar Orehovec - strojarske instalacije, vodovod i kanalizacija


 • Auto Zubak - El. Punionice Automobila montaža i spajanje
 • Rekonstrukcija Društvenog doma u Molvama - elektro instalacije, strojarske instalacije
 • Rekonstrukcija zgrade DVD Carevdar - strojarske instalacije
 • Dudis d.o.o. - Rekonstrukcija i dogradnja stambeno-poslovne gradevine u Koprivnici
  • elektroinstalacije, strojarske instalacije, vodovod i kanalizacija
 • I.OŠ i školsko-sportska dvorana Bjelovar - energegetska obnova, elktro instalacije, strojarske
  • instalacije
 • Sanacija i obnova toplinske stanice TTF-a u Zagrebu - strojarske instalacije, elektro
  • instalacije
 • Energetska obnova doma za starije i nemocne osobe Varaždin, Zavojna 6, Varaždin - elektro
  • instalacije
 • Djecji vrtic Sveti Ivan Žabno - strojarske instalacije, vodovod i kanalizacija
 • Energetska obnova zgrade OŠ A.N.Gostovinski - strojarske instalacije, elektro instalacije
 • MM Model Babotok - Izvodenje radova na izgradnji proizvodno-servisnih zgrada
  • elektroinstalacije, strojarske instalacije, vodovod i kanalizacijaa
 • Izvodenje radova na energetskoj obnovi zgrade policijske uprave Medimurske u
  • Cakovcu - elektro instalacije, strojarske instalacije
 • Energetska obnova objekta "Minerva" - Varaždinske toplice - vodovod i kanalizacija
 • Stambeno poslovni objekat u Koprivnici, Ulica Brace Radic 12 - strojarske instalacije,
  • vodovod i kanalizacija
 • Rekonstrukcija kanalizacije Zubak grupa Velika Gorica - ugradnja prepumpnih stalica
 • Višestambena zgrada M54 - Koprivnica- Elektro instalacije, strojarske instalacije, vodovod i
  • kanalizacija
 • Zamjena klima komore u Tvornici juha i Vegete
 • Kletuš d.o.o. - izvodenje radova na gradevini: poslovna – proizvodnja nakita i 4 lokala za tihe
  • djelatnosti – uredi i trgovine, Durdevac - Elektro instalacije, klimatizacija


 • Ordinacija obiteljske i dentalne medicine u Gornjoj Rijeci - dovršetak izgradnje - strojarske
  • instalacije, vodovod i kanalizacija
 • Izgradnja inkubatora kreativnih industrija u Koprivnici - Elektro instalacije,
  • strojarske instalacije, vodovod i kanalizacija
 • Poduzetnicki Inkubator Durdevac - Izgradnja i opremanje, elektro instalacije,
  • strojarske instalacije, vodovod i kanalizacija
 • Prihvatni centar za strance Ježevo
 • III. faza izgradnje djecjeg vrtica s jaslicama u Sokolovcu - radovi strojarskih, elektro i plinskih
  • instalacija, vatrodojave, vodovoda i kanalizacije
 • OŠ "Vladimir Nazor" u Križevcima - izvodenje radova energetske obnove i korištenje
  • obnovljivih izvora energije
 • Obnova rodne kuce Petra Preradovica u "Memorijalni muzej Petra Preradovica" - strojarski
  • radovi
 • Pekara Dora, Trg Eugena Kumicica 11 Koprivnica - izvodenje radova elektroinstalacija,
  • strojarskih instalacija i VIK


 • Opca bolnica "Dr. Tomislav Bardek" - Rekonstrukcija gradevinskog objekta za uredenje
  • prostora za smještaj uredaja za magnetnu rezonancu - strojarske instalacije
 • Izgradnja trgovackog centra Pevec u Bjelovaru - strojarski radovi, vodovod i odvodnja
 • Biovitalis d.o.o. - radovi rekonstrukcije i dogradnje poslovne zgrade - elektroinstalacije
  • i strojarske instalacije
 • MUP RH - Prihvatni centar za azilante Ježevo, Izgradnja kuhinje, praonice i kotlovnice -
  • strojarski, elektro radovi te vodovod i odvodnja
 • Kampus d.o.o. - radovi grijanja arhive knjižnice
 • Hrvatski duhani d.d. - Zamjena vanjske rasvjete u pogonu Virovitica, instalacija vatrodojave
  • u Pitomaci
 • Veleposlanstvo NR Kine u RH - radovi rasvjete
 • OŠ prof.Franje Viktora Šignjara, Virje - energetska obnova zgrade - elektro radovi i
  • strojarski radovi
 • Grad Ðurdevac - Izgradnja Športskog rekreacijskog centra - strojarski radovi


 • Coart d.o.o. - Višestambena zgrada u Koprivnici - elektroinstalacije
 • HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Virovitica - Rekonstrukcija kotlovnice
  • poslovne zgrade Virovitica - strojarski radovi
 • OŠ "Fran Koncelak" Drnje, PŠ Peteranec - radovi na dogradnji - strojarski radovi
 • Žitarice d.o.o. - Poslovna - poljoapoteka prenamjena i rekonstrukcija - elektroinstalacije,
  • strojarski radovi, vodovod i kanalizacija
 • Sveucilište Sjever - rekonstrukcija postojece zgrade u kompleksu bivše vojarne "Ban Krsto
  • Frankopan" u Koprivnici u svrhu formiranja prostora javne namjene "Snack bar i kafic sa
   popratnim sadržajima" - elektroinstalacije, strojarski radovi, vodovod i kanalizacija
 • Aglomeracija Virovitica - spajanje kontrolnih vodomjernih okna
 • Kampus d.o.o. - prikljucak objekta 57 na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu
 • OŠ Molve - Dogradnja knjižnice - elektroinstalacije i strojarski radovi
 • Zavod za javno zdravstvo bjelovarsko-bilogorske županije - uredenje kata zgrade -
  • elektroinstalacije, strojarski radovi, vodovod i kanalizacija
 • VIPNet d.o.o. - unutarnje uredenje i opremanje poslovnog prostora Banjavciceva -
  • elektroinstalacije
 • Igma d.o.o. - Rekonstrukcija elektro instalacija na plovnom bageru Podravec


  • Pucko otvoreno ucilište - rekonstrukcija sustava klimatizacije sa elektro i gradevinskim
   • radovima
  • Kalinic trgovina d.o.o.- montaža sušare za kukuruz sa pripadnim elektro plinskim
   • instalacijama
  • Hrvatske šume d.o.o. - sanacija kotlovnice Varaždin
  • Djecji vrtic Hlebine - instalacije grijanja i hladenja
  • IGMA d.o.o. - izrada i montaža uredaja za kompenzaciju jalove energije
  • PAP Promet poslovna zgrada Koprivnica - elektro instalacije, strojarske instalacije vodovoda
   • i kanalizacije
  • Plinacro d.d. - strojarske instalacije, instalacije vodovoda i kanalizacije na pogonskom
   • objektu u Ðurdevcu
  • Vodocrpilište Ðurdevac - strojarske instalacije
  • Belupo d.d - zamjena rasvjete u skladištima i energanama LED rasvjetu
  • Podrucna škola Bušetina - strojarski radovi, vodovod i kanalizacija


  • Industrijska zona Veliki Grdevac - elektro radovi na sušari voca i povrca
  • Stambene zgrade Zagreb – zamjena ventila i ugradnja razdjelnika toplinske energije
  • Mjesni odbor Precko - izvedba instalacija elektricne energije
  • Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovaca - radovi na zamjeni cjevovoda tople
   • vode, cirkulacije i recirkulacije centralnog grijanja na IA, IB i IIA odjelu
  • IV. faza izgradnje škole i športske dvorane Sokolovac - strojarski radovi: grijanje i ventilacija
  • OŠ „Brace Radic“- ugradnja sustava za kompenzaciju jalove energije


  • Rekonstruirana zgrada „Stare škole“ u djecji vrtic u Goli - izvodenje radova klimatizacije i
   • ventilacije
  • Djecji vrtic Igra - izvodenje gromobranske instalacije
  • III. faza izgradnje škole i športske dvorane Sokolovac - strojarski radovi: grijanje i ventilacija
  • Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Zavod za javno zdravstvo u Bjelovaru - izvodenje
   • elektroinstalaterskih i strojarskih radova, te radova na vodovodu i kanalizaciji
  • Adaptacija i sanacija zgrade Veterinarskog zadoda Križevci - izvodenje
  • Belupo d.d. - rekonstrukcija gromobranske instalacije u krugu tvornice
  • Obiteljske kuce - izvodenje elektroinstalaterskih, strojarskih instalacija, vodovoda i
   • kanalizacije

Tražite najbolje rješenje za Vaš projekt?Izdvojeni projekti


Zamjena rasvjete - Belupo d.d.

Za investitora Belupo Koprivnica odraden je projek zamjene stare rasvjete sa novom LED rasvjetom u dijelu tvornice, a radi uštede energije. Za kompletni sustav rasvjete izraden je sustav automatskog upravljanja preko PLC uredaja. Centralnim nadzorno upravljackim sustavom prati se rad sustava i potrošnja energije te se upravlja krugovima rasvjete

Cijeli projekt od instalaterskih radova na gradilištu do izrade i programiranja upravljackih ormara odradili su djelatnici tvrtke Montsistemi d.o.o.

...


...

Višestambena zgrada u Koprivnici

Na višestambenoj zgradi u Koprinici, investitora Coart d.o.o. Koprivnica, izvodimo sve elektroinstalaterske radove. Radovi su još uvijek u toku, a završetak se ocekuje sredinom 2017. godineDvorana "Domoljub" Koprivnica

U dvorani "Domoljub" u Koprivnici odradili smo projekt rekonstrukcije sustava grijanja. Stara i dotrajala oprema u kotlovnici je demontirana i zamjenjena novom te su ugradeni novi ventilacijski kanali u dvorani.

Izveden je sustav zracnog grijanja i hladenja preko Klima komore koja je smještena u podrumu objekta. Zrak koji se upuhuje u prostor dogrijava se pomocu plinskog kotla, te se dogrijava ili hladi pomocu dizalica topline spojenih na klima komoru.

...

...

O. Š. Sokolovac

U proteklih nekoliko godina odraden je projekt rekonstrukcije i dogranje osnovne škole u Sokolovcu investitora Županije Koprivnicko-križevacke. Kao izvodac strojarskih instalacija sudjelovali smo u III. i IV. fazi izgranje.

Sustav grijanja pogonjen je sa dva kotla ukupne snage 520 kW.U školi je izvedeno radijatorsko grijanje dok se dvorana grije preko klima komore. Na objektu smo takder izradili sustav automatskog upraljanja kotlovnicom i klima komorom.

Plinacro d.d. - pogonski objekt Ðurdevac

U izgradnji pogoskog objekta u Ðurdevcu za investitora Plinacro d.d. sudjelovali smo kao izvodeci strojarskih radova te vodovoda i kanalizacije. Sustav grijanja na objektu pogoni plinska apsorpcijska dizalica topline dok se prostor zagrijava i hladi pomocu ventilokonvektora.

Na objektu je takoder izveden sustav automatskog upraljanja radom kotlovnice.

...

...

Obiteljske kuce

Iskustvo steceno na izgradnji brojnih industrijskih i stambenih i ostalih objekata uspješno primjenjujemo i na izgradnji obiteljskih kuca. Izvodimo elektro instalacije, vodovod i kanalizaciju, grijanje, hladenje vetilaciju...

Ako želite uvesti podno ili zidno grijanje, ako Vas zanimaju sustavi pogonjeni dizalicama topline ili kondenzacijskim kotlovima, ako želite kombinirati više izvora topline ili ugraditi sustav ventilacije, pravi smo izbor za Vas.