Projekti

Sveobuhvatan
pristup


Pri sudjelovanju u investicijskim projektima uvijek nastojimo sagledati cjelovitu sliku objekta u izgradnji te svoje radove uskladiti kako s potrebama investitora tako i s potrebama ostalih izvođača na objektu.

U dosadašnjem radu tvrtke odradili smo veliki broj projekata u industrijskim, višestambenim i obiteljskim objektima. Na zadovoljstvo naših kupaca uspješno smo izveli ili izvodimo sljedeće radove:Radovi u tijeku

 • Izgradnja i opremanje Poduzetničkog inkubatora Đurđevac - strojarski radovi,
  • elektroinstalacije, vodovod i odvodnja
 • Izgradnja inkubatora kreativnih industrija u Koprivnici - elektroinstalacije, strojarske
  • instalacije, vodovod i kanalizacija
 • Izgradnja poduzetničkog Inkubator Pitomača - vodovod i kanalizacija
 • Dječji vrtića s jaslicama u Sokolovcu - III. faza izgradnje - radovi strojarskih, elektro i
  • plinskih instalacija, vatrodojave, vodovoda i kanalizacije
 • Pekara Dora, Trg Eugena Kumičića 11 Koprivnica - izvođenje radova elektroinstalacija,
  • strojarskih instalacija i instalacija vodovod i kanalizacija
 • MM Model d.o.o. - Izvođenje radova na izgradnji proizvodno-servisnih zgrada (faza 2) -
  • elektroinstalacije, strojarske instalacije, hidroinstalacije
 • Stambeno poslovni objekat u Koprivnici, Ulica Braće Radić 12 - strojarske instalacije te
  • vodovod i kanalizacija
 • Višestambena zgrada u Koprivnici na lokaciji Trg Zlate Bartl, k.č.br. 2670/1 -
  • elektroinstalacije i strojarske instalacije
 • OŠ "Vladimir Nazor" u Križevcima - izvođenje radova energetske obnove i korištenje
  • obnovljivih izvora energije - strojarske instalacije
 • Društveni dom u Šemovcima - adaptacija - strojarski radovi
 • Dvorac Janković u Suhopolju - izrada sustava automatskog upravljanja grijanja
 • Kletuš d.o.o. - Izgradnja poslovne zgrade Đurđevac - elektro radovi

Izvedeni radovi


 • Obnova rodne kuće Petra Preradovića u "Memorijalni muzej Petra Preradovića" - strojarski
  • radovi


 • Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" - Rekonstrukcija građevinskog objekta za uređenje
  • prostora za smještaj uređaja za magnetnu rezonancu - strojarske instalacije
 • Izgradnja trgovačkog centra Pevec u Bjelovaru - strojarski radovi, vodovod i odvodnja
 • Biovitalis d.o.o. - radovi rekonstrukcije i dogradnje poslovne zgrade - elektroinstalacije
  • i strojarske instalacije
 • MUP RH - Prihvatni centar za azilante Ježevo, Izgradnja kuhinje, praonice i kotlovnice -
  • strojarski, elektro radovi te vodovod i odvodnja
 • Kampus d.o.o. - radovi grijanja arhive knjižnice
 • Hrvatski duhani d.d. - Zamjena vanjske rasvjete u pogonu Virovitica, instalacija vatrodojave
  • u Pitomači
 • Veleposlanstvo NR Kine u RH - radovi rasvjete
 • OŠ prof.Franje Viktora Šignjara, Virje - energetska obnova zgrade - elektro radovi i
  • strojarski radovi
 • Grad Đurđevac - Izgradnja Športskog rekreacijskog centra - strojarski radovi


 • Coart d.o.o. - Višestambena zgrada u Koprivnici - elektroinstalacije
 • HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Virovitica - Rekonstrukcija kotlovnice
  • poslovne zgrade Virovitica - strojarski radovi
 • OŠ "Fran Koncelak" Drnje, PŠ Peteranec - radovi na dogradnji - strojarski radovi
 • Žitarice d.o.o. - Poslovna - poljoapoteka prenamjena i rekonstrukcija - elektroinstalacije,
  • strojarski radovi, vodovod i kanalizacija
 • Sveučilište Sjever - rekonstrukcija postojeće zgrade u kompleksu bivše vojarne "Ban Krsto
  • Frankopan" u Koprivnici u svrhu formiranja prostora javne namjene "Snack bar i kafić sa
   popratnim sadržajima" - elektroinstalacije, strojarski radovi, vodovod i kanalizacija
 • Aglomeracija Virovitica - spajanje kontrolnih vodomjernih okna
 • Kampus d.o.o. - priključak objekta 57 na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu
 • OŠ Molve - Dogradnja knjižnice - elektroinstalacije i strojarski radovi
 • Zavod za javno zdravstvo bjelovarsko-bilogorske županije - uređenje kata zgrade -
  • elektroinstalacije, strojarski radovi, vodovod i kanalizacija
 • VIPNet d.o.o. - unutarnje uređenje i opremanje poslovnog prostora Banjavčićeva -
  • elektroinstalacije
 • Igma d.o.o. - Rekonstrukcija elektro instalacija na plovnom bageru Podravec


  • Pučko otvoreno učilište - rekonstrukcija sustava klimatizacije sa elektro i građevinskim
   • radovima
  • Kalinić trgovina d.o.o.- montaža sušare za kukuruz sa pripadnim elektro plinskim
   • instalacijama
  • Hrvatske šume d.o.o. - sanacija kotlovnice Varaždin
  • Dječji vrtić Hlebine - instalacije grijanja i hlađenja
  • IGMA d.o.o. - izrada i montaža uređaja za kompenzaciju jalove energije
  • PAP Promet poslovna zgrada Koprivnica - elektro instalacije, strojarske instalacije vodovoda
   • i kanalizacije
  • Plinacro d.d. - strojarske instalacije, instalacije vodovoda i kanalizacije na pogonskom
   • objektu u Đurđevcu
  • Vodocrpilište Đurđevac - strojarske instalacije
  • Belupo d.d - zamjena rasvjete u skladištima i energanama LED rasvjetu
  • Područna škola Bušetina - strojarski radovi, vodovod i kanalizacija


  • Industrijska zona Veliki Grđevac - elektro radovi na sušari voća i povrća
  • Stambene zgrade Zagreb – zamjena ventila i ugradnja razdjelnika toplinske energije
  • Mjesni odbor Prečko - izvedba instalacija električne energije
  • Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača - radovi na zamjeni cjevovoda tople
   • vode, cirkulacije i recirkulacije centralnog grijanja na IA, IB i IIA odjelu
  • IV. faza izgradnje škole i športske dvorane Sokolovac - strojarski radovi: grijanje i ventilacija
  • OŠ „Braće Radić“- ugradnja sustava za kompenzaciju jalove energije


  • Rekonstruirana zgrada „Stare škole“ u dječji vrtić u Goli - izvođenje radova klimatizacije i
   • ventilacije
  • Dječji vrtić Igra - izvođenje gromobranske instalacije
  • III. faza izgradnje škole i športske dvorane Sokolovac - strojarski radovi: grijanje i ventilacija
  • Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Zavod za javno zdravstvo u Bjelovaru - izvođenje
   • elektroinstalaterskih i strojarskih radova, te radova na vodovodu i kanalizaciji
  • Adaptacija i sanacija zgrade Veterinarskog zadoda Križevci - izvođenje
  • Belupo d.d. - rekonstrukcija gromobranske instalacije u krugu tvornice
  • Obiteljske kuće - izvođenje elektroinstalaterskih, strojarskih instalacija, vodovoda i
   • kanalizacije

Tražite najbolje rješenje za Vaš projekt?Izdvojeni projekti


Zamjena rasvjete - Belupo d.d.

Za investitora Belupo Koprivnica odrađen je projek zamjene stare rasvjete sa novom LED rasvjetom u dijelu tvornice, a radi uštede energije. Za kompletni sustav rasvjete izrađen je sustav automatskog upravljanja preko PLC uređaja. Centralnim nadzorno upravljačkim sustavom prati se rad sustava i potrošnja energije te se upravlja krugovima rasvjete

Cijeli projekt od instalaterskih radova na gradilištu do izrade i programiranja upravljačkih ormara odradili su djelatnici tvrtke Montsistemi d.o.o.

...


...

Višestambena zgrada u Koprivnici

Na višestambenoj zgradi u Koprinici, investitora Coart d.o.o. Koprivnica, izvodimo sve elektroinstalaterske radove. Radovi su još uvijek u toku, a završetak se očekuje sredinom 2017. godineDvorana "Domoljub" Koprivnica

U dvorani "Domoljub" u Koprivnici odradili smo projekt rekonstrukcije sustava grijanja. Stara i dotrajala oprema u kotlovnici je demontirana i zamjenjena novom te su ugrađeni novi ventilacijski kanali u dvorani.

Izveden je sustav zračnog grijanja i hlađenja preko Klima komore koja je smještena u podrumu objekta. Zrak koji se upuhuje u prostor dogrijava se pomoću plinskog kotla, te se dogrijava ili hladi pomoću dizalica topline spojenih na klima komoru.

...

...

O. Š. Sokolovac

U proteklih nekoliko godina odrađen je projekt rekonstrukcije i dogranje osnovne škole u Sokolovcu investitora Županije Koprivničko-križevačke. Kao izvođač strojarskih instalacija sudjelovali smo u III. i IV. fazi izgranje.

Sustav grijanja pogonjen je sa dva kotla ukupne snage 520 kW.U školi je izvedeno radijatorsko grijanje dok se dvorana grije preko klima komore. Na objektu smo takđer izradili sustav automatskog upraljanja kotlovnicom i klima komorom.

Plinacro d.d. - pogonski objekt Đurđevac

U izgradnji pogoskog objekta u Đurđevcu za investitora Plinacro d.d. sudjelovali smo kao izvođeči strojarskih radova te vodovoda i kanalizacije. Sustav grijanja na objektu pogoni plinska apsorpcijska dizalica topline dok se prostor zagrijava i hladi pomoću ventilokonvektora.

Na objektu je također izveden sustav automatskog upraljanja radom kotlovnice.

...

...

Obiteljske kuće

Iskustvo stečeno na izgradnji brojnih industrijskih i stambenih i ostalih objekata uspješno primjenjujemo i na izgradnji obiteljskih kuća. Izvodimo elektro instalacije, vodovod i kanalizaciju, grijanje, hlađenje vetilaciju...

Ako želite uvesti podno ili zidno grijanje, ako Vas zanimaju sustavi pogonjeni dizalicama topline ili kondenzacijskim kotlovima, ako želite kombinirati više izvora topline ili ugraditi sustav ventilacije, pravi smo izbor za Vas.